تبلیغات
مرگ و برزخ - عذاب برزخى تندخویان
جمعه 27 شهریور 1388  02:53 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: علی علوی

علماى شیعه معتقداند تمام اعمالى كه انسان در دنیا انجام مى دهد در قبر و عالم برزخ تجسم پیدا مى كنند و هم نشین انسان مى شوند. از جمله آنها تندخویى و بد اخلاقى است كه اگر تجسم پیدا كند به صورت سگ خواهد بود. لازم است داستانى كه یكى از علماى عامل نقل كرده و خود، در عالم رؤ یا آن را مشاهده نموده است را بیان كنیم .

مرحوم آیه الله ((مطهرى )) (ره ) از استاد بزرگ خود، مرحوم آقاى (میرزا على آقا شیرازى ) كه یكى از زاهدان بزرگ و از اهل یقین زمان خود بوده نقل كرده است :
مى گوید: یك روز استادم در ضمن درس دادن در حالى كه دانه هاى اشكشان بر روى محاسن سفیدشان مى چكید، این خواب را نقل كرد و گفت :
در عالم خواب دیدم مرگم فرا رسیده است . مردن را همان طور كه براى ما توصیف كرده اند یافتم . خویشتن را جدا از بدن دیدم و ملاحظه كردم كه مردم بدن مرا براى دفن به سوى قبرستان حمل مى كنند و به آن جا مى برند.
مرا بردند به گورستان و آن جا دفن كردند و رفتند. در این هنگام خود را تنها دیدم ، نگران شدم كه چه بر سرم خواهد آمد؟ و جه معامله با من انجام خواهد داد؟

ناگهان دیدم سگ سفیدى داخل قبرم شد. در فكر فرو رفتم كه این حیوان كجا بوده است و چرا داخل قبر من شد؟ در همان حال حس كردم كه این سگ ، صفت تند خویى و بد اخلاقى من بوده كه این جا تجسم یافته و به سراغ من آمده است .
از این قضیه خیلى ناراحت و مضطرب شدم . در حال اضطراب و نگرانى بودم كه ناگهان دیدم ، حضرت سید الشهداء در قبرم تشریف آورد و به من فرمود: ناراحت مباش و غصه مخور، من آن را از تو جدا مى كنم .(307)

حضرت امیر المؤ منین علیه السلام در رابطه با بد اخلاقى كردن فرمود: ((تند خویى و بد اخلاقى تجسم پیدا مى كند( و در قبر و عالم برزخ رفیق انسان مى شود) و بدترین رفیق همین است )). (308)

و نیز فرمود: ((وقتى انسان را داخل قبر مى گذارند و سر گور را مى پوشانند، وحشت سر تا پاى انسان را فرا مى گیرد.) هیچ وحشتى خطرناك تر از تندخویى نیست .)) (309)

طبق روایاتى كه از حضرت رسول اله علیه السلام وارد شده است : وقتى انسان بد اخلاق از دنیا مى رود در آتش برزخى قرار مى گیرد. (310)

و  قیامت  هم در طبقه پائین جهنم به سر خواهد برد. (311)
307-عدل الهى ، ص 251، با كمى تغییر.
308-غرر الحكم .
309-غرر الحكم .
310-بحار الانوار، ج 71، ص 394.
311-بحار الانوار، ج 5، ص 93.

   


نظرات()   

مرگ و برزخ